Søk personlig medlemskap / Apply Personal Membership

Norwegian Sport Tech har følgende kriterier for medlemskap: • Enkeltpersoner over 16 år som er aktive brukere av sportsteknologi • Bedrifter og organisasjoner med profesjonell kobling til utvikling eller bruk av sportsteknologi • Medlemskontingent: 600,- NOK/år English: Norwegian Sport Tech has the following membership criteria: • Individuals over the age of 16 who are active users of sports technology • Companies and organizations with professional links to the development or use of sports technology • Membership fee: NOK 600 / year Change to English Change to English

*Påkrevd felt