Norwegian China Sport Network

Et nettverk som gir de deltakende virksomhetene klyngeeffekter, kan være avgjørende for å lykkes med utvikling i verdiskaping i den internasjonalt konkurranseutsatte sportsindustrien. Virksomhetene som er med i Norwegian China Sport Network er offensive, og ser muligheter for vesentlig verdiskapning med nettverkets bidrag i satsningen mot Kina. 


For å lykkes med næringsvirksomhet fra Europa og inn i Kina, er det understreket av de fleste eksperter hvor viktig det er å gå i felles front, og gjerne under ett felles navn. Dette er også grunnen til at konkurrenter ofte finner sammen når de skal rette seg mot Kina.


8 selskaper, som er en blanding av modne selskaper og startups, er gått sammen om å danne dette bedriftsnettverksinitiativet. I tillegg tilkommer NTNU som akademisk institusjon i en partner-rolle. Selskapenes sammensetning er basert på en felles interesse i sportsindustrien, Kina, og det som settes i spill knyttet til OL i 2022. Flere av selskapene har ytterligere sammenfallende nisjeinteresser. Nisje tyngde, i tillegg til noe bredere nedslag, vil være positivt i både den interne erfaringsutvekslingen på tvers, og i hvor tungt og interessant nettverket fremstår inn mot potensielle partnere og kunder i Kina. 

Nyheter

Vis alle artikler