VI SAMLER SPORT-TECH-NORGE


Norwegian Sport Tech skal jobbe for å skape møteplasser og relevante arrangementer som skal gi lettere tilgang på nettverk og innsikt. Målet er å skape et grunnlag for økt verdiskapning for medlemmene.


Nettverket er landsdekkende, har lav barriere for deltakelse, og skal fange opp en bredest mulig del av aktørene som jobber inn under den brede definisjonen av sportsteknologi. 

Styret vil utover det som er nevnt over, jobbe med å styrke nettverket, øke antallet fysiske sport-tech hubs og samarbeide internasjonalt med lignende organisasjoner. 

Vi deltar også i opprettelsen og gjennomføringen av prosjekter. Som et første eksempel vil Norwegain Sport Tech vil sammen med Igloo Innovation administrere og koordinere et prosjekt som skal bistå sport-tech-selskaper med strategisk interesse mot Kina med å lykkes der.