Teknologi og idrettspsykologi

Teknologi og idrettspsykologi


Tid


INVITASJON TIL FROKOSTSEMINAR 18.11 kl. 08:30: "Teknologi og idrettspsykologi"


Bruk av ny teknologi i idrett har økt betydelig de siste årene, også innenfor helse og idrett. Nye former for teknologi har gitt mange muligheter for hva vi kan gjøre eller måle i laboratorium og på idrettsbanen, men stiller samtidig krav til tilgang på utstyr og teknologisk kompetanse.  


Norges Idrettshøgskole har bygget et høyteknologisk psykologisk laboratorium, for å kunne løse tverrfaglige problemstillinger. Ikke alle vet hva laboratoriet kan brukes til eller hvilke tverrfaglige muligheter som ligger der.  Kanskje ligger det skjulte muligheter i laboratoriet for deg og ditt team?  


På dette frokostseminaret får du presentert mulighetene som ligger i deres nye idrettspsykologiske laboratorium. Det settes søkelys på muligheter som ligger i teknologi innen anvendt psykologi og hvilken kompetanse som bør gis studentene.  Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.