Arkiv


 • Hvordan kan idretten og næringslivet gjøre hverandre gode?

  Hvordan kan idretten og næringslivet gjøre hverandre gode?

  Norge som idrettsnasjon har en unik posisjon internasjonalt. Som verdens beste vintersportsnasjon oppnår vi høy grad av anerkjennelse og oppmerksomhet, spesielt knyttet til store internasjonale arrangementer. Hvordan kan idretten og næringsliv gjøre hverandre gode? Velkomme

  Les mer
 • Felles ambisjoner, mål og strategi

  Felles ambisjoner, mål og strategi

  Bedriftene i nettverket er tydelige på at markedsmessig fokus på Kina er en del av en ønsket strategisk satsning. De ønsker et strategisk samarbeid seg imellom for å kunne lykkes med en satsning i det kinesiske markedet. For flere av selskapene vil dette være som et ledd i en internasjonaliseringsprosess.

  Les mer
 • Markeds-og vekstpotensialet i Kina

  Markeds-og vekstpotensialet i Kina

  Det kinesiske markedet er enormt, og det kinesiske sportsmarkedet er i stor utvikling. Dette skjer i stor grad i sammenheng med den velstandsutvikling og kjøpekraften som kineserne får. I tillegg ser myndighetene at det er en økende utfordring med helseproblemene som kommer med for høy grad av inaktivitet i det brede lag av kinesere. Det at myndighetene setter søkelys på dette.

  Les mer
 • Bedriftenes felles utfordringer

  Bedriftenes felles utfordringer

  Alle virksomhetene som er valgt ut til bedriftsnettverket har vært tydelige på at Kina er en del av en ønsket strategisk satsning, men at det allikevel har vært vanskelig å ta et slikt skritt på egen hånd.

  Les mer
 • Bakgrunnen for og målsetningen med nettverks-samarbeidet

  Bakgrunnen for og målsetningen med nettverks-samarbeidet

  En vitalisering av sport-tech-selskapene gjennom et bedriftsnettverk, vil styrke konkurransekraft hos aktørene og internasjonalisering, gjennom å utnytte det naturlige fellesskapet som nettverket gir. Bedriftsnettverket vil kunne bidra til vesentlig økt verdiskapning og arbeidspl

  Les mer
 • Hvorfor har Norge en viktig rolle å spille som i det som skjer i sportsindustrien i Kina?

  Hvorfor har Norge en viktig rolle å spille som i det som skjer i sportsindustrien i Kina?

  Norge er den nasjonen med flest vunnede medaljer i Vinter-OL gjennom tidene, Norge har en aktiv befolkning som blir drevet frem av bred deltakelse i klubber og lag helt fra tidlig barndom, og Norge er verdens mest digitale land. Likevel fantes det inntil 2019 ikke et felles sterkt initiativ for å st

  Les mer