Arkiv


...

Årsmøte

To all paying members of Norwegian Sport Tech,   We hereby invite you to the Annual Meeting on Monday, 27 September 20:00 CET, at the Norwegian Sport Tech premises in Igloo Innovation (6th floor at SNØ), Snøfonna 1, Lør

Les mer
...

Sportsteknologi som karrierevei

Kunne du tenke deg å jobbe med sportsteknologi? I dette webinaret møter du tre bedrifter innen den brede definisjonen av sportsteknologi. GreenGround som er en tidligfase startup, Bruce som er en scale-up i rask vekst og Sportradar som er en

Les mer
...

BE YOUR BEST invited to Nordic-Belgium Football Tech Event

Be Your Best was exclusively invited from the Norwegian Sport Tech Scene to join the matchmaking event together with football federations from the Nordics and Belgium based on the theme "solutions related to performance and health".

Les mer
...

Teknologi og idrettspsykologi

INVITASJON TIL FROKOSTSEMINAR 18.11 kl. 08:30: "Teknologi og idrettspsykologi" Bruk av ny teknologi i idrett har økt betydelig de siste årene, også innenfor helse og idrett. Nye former for teknologi har gitt mange muligheter f

Les mer
...

Nordic Winter Sports Conference 2020 - digital konferanse

Norwegian Sport Tech er nå strategisk samarbeidspartner med Nordic Winter Sports Conference 2020, og inviterer våre medlemmer til to spennende dager 01. og 02. oktober. Påmeldin

Les mer
...

Introduksjon til AR/VR

I samarbeid med Igloo Innovation, så inviterer Norwegian Sport Tech utvalgte representanter fra akademia til å delta på en dags introduksjon til AR/VR relatert til idretten. Wor

Les mer
...

Hvordan kan idretten og næringslivet gjøre hverandre gode?

Norge som idrettsnasjon har en unik posisjon internasjonalt. Som verdens beste vintersportsnasjon oppnår vi høy grad av anerkjennelse og oppmerksomhet, spesielt knyttet til store internasjonale arrangementer. Hvordan kan idretten og næringsliv gjøre hverandre gode? Velkomme

Les mer
...

Sports-Tech-satsning finansiert i idretts- og teknologibyen Trondheim

Idretts- og teknologibyen Trondheim har unike forutsetninger for å skape et sterkt sportsteknologimiljø. Gjennom en finansiert satsning, vil Norwegian Sport Tech avdeling Trondheim ta initiativ til å videreutvikle et gryende samarbeid mellom næringsliv, FoU-miljø, og det offentlige.

Les mer
...

Introduksjonsdag: AR/VR for FoU-miljøer og akademia

I samarbeid med VRINN business cluster og Igloo Innovation, arrangerte vi et heldags workshopmøte på Hamar for å introdusere AR/VR og få innspill fra ledende industrielle og akademiske aktører innen området. Møtet ble arrangert for en

Les mer
...

Nytt styremedlem i NST - Rasmus Thunem

Vi er glade for å ha fått med oss et nytt styremedlem i Norwegian Sport Tech, Rasmus Thunem.Rasmus Thunem er student ved NTNUs Entreprenørskole. Han har bakgrunn som fysioterapeut og har derfra utviklet en interesse for innovasjon og entreprenørskap. Det har resultert i opp

Les mer
...

"IDRETT I ENDRING" - OPPTAK AV SENDINGEN FRA TOPPIDRETTSVEKA 2020

Idrett er i endring, og 2600 visninger på vår live-sending fra #Granåsen beviser at dette er et felt som engasjerer! Se gjerne opptak av hele sendingen på nytt her. Vi ser frem til å møtes for ny innsikt og nye diskusjoner neste år.

Les mer
...

Søvnteknologi for fysisk prestasjon og helse

Norwegian Sport Tech inviterer sammen med Igloo Innovation til et spennende møte hvor vi spør: Hvordan kan teknologi  hjelpe oss å sove bedre, og dermed forbedre prestasjon og helse? &n

Les mer
...

Søker studentrepresentant til Norges råeste verv knyttet til idrett og teknologi

Norwegian Sport Tech søker studentrepresentant til Norges råeste verv knyttet til idrett og teknologi.

Les mer
...

Webinar under Toppidrettsveka: Idrett i endring

De siste månedene har vi sett et samfunn i stor endring. Vaner er forandret, og bruk av digital teknologi har akselerert. Hvilke varige endringer vil vi se i idretten, og hvordan kan idretten komme styrket ut som følge av dette?  Som en

Les mer
...

Årsmøte

To all paying members of Norwegian Sport Tech,   We hereby invite you to the Annual Meeting on Friday, 19 June 18:00 CET, at the Norwegian Sport Tech premises in Igloo Innovation (6th floor at SNØ), Snøfonna 1, Lørensko

Les mer
...

Webinar: Emerging Sports Tech - Business in India

Norwegian Sport Tech inviterer sammen med Innovasjon Norge, Smart Innovation og Igloo Innovasjon, til et åpent webinar som retter fokus mot sport tech i det indiske markedet. Fra indisk side vil de fortelle om: -   sportsindustrien i India -

Les mer
...

E-SPORT - en stille storm som når Norge

Norwegian Sport Tech inviterer til et spennende digitalmøte hvor vi har invitert sentrale aktører som kan gi oss det store bildet av det som beveger seg innen e-sport. Vi vil både få en introduksjon til e-sport, et innblikk i det

Les mer
...

Hvordan lykkes med norsk sport tech?

Norwegian Sport Tech inviterer til et spennende digitalmøte hvor vi har invitert gründerne bak noen av de sterkeste norske sport-tech oppstartselskapene. De er på vei til å lykkes internasjonalt, og&nb

Les mer
...

Korona-justert aktivitetsplan - BEDRIFTSNETTVERKET NORWAY CHINA SPORTS NETWORK

AKTIVITETSPLANUnder finnes en tentativ Korona-justert aktivitetsplan for Norway China Sports Network for 2020.    02.04Q&A BASISKUNNSKAPSHANGHAI-HEIDI08.30 – 10.00Digital

Les mer
...

BASISKUNNSKAP - KINA

Det er laget et opplegg basert på en serie korte videoer, samt en rapport, som dere vil få tilsendt. Heidi Berg har laget disse og vil stå for distribusjon og oppfølging. Hun driver selskapet Shanghai Heidi AS, som hjelper norske bedrifter med å forstå Kina, og er også engasjert for det danske selsk

Les mer
...

COVID-19 - relevant informasjon og tiltak

Denne siden forsøker å samle sider med tiltak knyttet til COVID-19 som er relevante for næringslivet.

Les mer
...

Unntakstilstand og avlyste arrangementer

Grunnet den nåværende situasjonen med Corona-viruset og de restriksjoner det medfører er vi nødt til å avlyse de planlagte arrangementene den kommende tiden.

Les mer
...

Verdens råeste innendørsarena for snøsport åpnet utenfor Oslo

Innendørsanlegget SNØ åpnet for en måned siden, og har allerede blitt et naturlig samlingspunkt for sportsindustri, akademia innen feltet og klubber, organisasjoner og lag innen vinteridretten.

Les mer
...

Workshop - problemstillinger innen paraidretten

NSF ParaAlpin, i samarbeid med SNØ, Igloo Innovation og Norwegian Sport Tech inviterer til Workshop for å diskutere viktige problemstillinger innen paraidretten. Workshopen vil være beregnet på fagpersonell, hjelpemiddelleverand&o

Les mer
...

Åpner for søknad om medlemskap i Norwegian Sport Tech

Vi tror at et samlet sport-tech-Norge vil gi økt verdi for alle, og vi gleder oss nå over å være klare til å ta imot medlemmer i Norwegian Sport Tech.

Les mer
...

Felles ambisjoner, mål og strategi

Bedriftene i nettverket er tydelige på at markedsmessig fokus på Kina er en del av en ønsket strategisk satsning. De ønsker et strategisk samarbeid seg imellom for å kunne lykkes med en satsning i det kinesiske markedet. For flere av selskapene vil dette være som et ledd i en internasjonaliseringsprosess.

Les mer
...

Markeds-og vekstpotensialet i Kina

Det kinesiske markedet er enormt, og det kinesiske sportsmarkedet er i stor utvikling. Dette skjer i stor grad i sammenheng med den velstandsutvikling og kjøpekraften som kineserne får. I tillegg ser myndighetene at det er en økende utfordring med helseproblemene som kommer med for høy grad av inaktivitet i det brede lag av kinesere. Det at myndighetene setter søkelys på dette.

Les mer
...

Bedriftenes felles utfordringer

Alle virksomhetene som er valgt ut til bedriftsnettverket har vært tydelige på at Kina er en del av en ønsket strategisk satsning, men at det allikevel har vært vanskelig å ta et slikt skritt på egen hånd.

Les mer
...

Bakgrunnen for og målsetningen med nettverks-samarbeidet

En vitalisering av sport-tech-selskapene gjennom et bedriftsnettverk, vil styrke konkurransekraft hos aktørene og internasjonalisering, gjennom å utnytte det naturlige fellesskapet som nettverket gir. Bedriftsnettverket vil kunne bidra til vesentlig økt verdiskapning og arbeidspl

Les mer
...

Hvorfor har Norge en viktig rolle å spille som i det som skjer i sportsindustrien i Kina?

Norge er den nasjonen med flest vunnede medaljer i Vinter-OL gjennom tidene, Norge har en aktiv befolkning som blir drevet frem av bred deltakelse i klubber og lag helt fra tidlig barndom, og Norge er verdens mest digitale land. Likevel fantes det inntil 2019 ikke et felles sterkt initiativ for å st

Les mer
...

Protokoll fra styremøte 27.06.2019

Protokoll styremøte 27.06.2019.pdf

Les mer
...

Protokoll fra styremøte 12.09.2019

Protokoll styremøte 12.09.2019.pdf

Les mer
...

Protokoll fra styremøte 09.10.2019

Protokoll styremøte 09.10.2019.pdf

Les mer
...

Styremøteprotokoller

Protokoll styremøte 09.10.2019.pdfProtokoll styremøte 12.09.2019.pdfProtokoll styremøte 27.06.2019.pdf

Les mer
...

Idrettsutøvere og NIH-studenter fikk innsikt i entreprenørskap

Norwegian Sport Tech, i samarbeid med Igloo Innovation, samlet idrettsutøvere og studenter til et møte som hadde som formål å gi innsikt i det å velge å bli gründer som karrierevei.

Les mer
...

Et vordende sportsteknologi-sentrum i Trondheim

Trondheim kommune og Norwegian Sport Tech tok initiativet til en uformell middag der flere av områdets nøkkelpersoner innen idretten, akademia og næring knyttet til idretten, ble samlet for å diskutere om det kan skapes et sterkere samlet sport-tech-miljø i Trondheim.

Les mer
...

Startup som karrierevei

Idrettsutøver eller student, og nysgjerrig på startups?  Bli med på vår samling! Igloo Innovation og Norwegian Sport Tech vil invitere deg med nyetablert bedrift og deg som vurderer å skape en startup, t

Les mer
...

Norwegian Sport Tech med lukket Facebook-gruppe med 219 medlemmer

Norwegian Sport Tech har en lukket facebook-gruppe med 219 medlemmer. Medlemmer i NST vil automatisk bli invitert ved innmelding i nettverket.

Les mer
...

Norwegian Sport Tech tilstede på World Winter Sport Expo 19

Norwegian Sport Tech var blant aktørene som var tilstede på World Winter Sport Expo i Beijing for i siste halvdel av oktober. Vi representere norske sport-tech-selskaper, og så mange muligheter for verdiskapning.

Les mer
...

IKSEED har offentliggjort samarbeidet med EVO

Med visjonen om å hjelpe flest mulig mennesker å komme i aktivitet så lanserte gründer Abdi Guleed i Ikseed nylig samarbeidet med EVO.

Les mer
...

En uke til lansering for SportIn Global

SportIn Global lanserer sin rekrutteringsplattform for sportsindustrien straks.

Les mer
...

SHIFTER: Norsk tennis-tech imponerte under US Open: Men snart går SevenSix tom for penger

Med en halvferdig app og skrapet kasse går det mot pause for det norske prosjektet som skal gi tennis-spillere på alle nivåer tilgang til proff veiledning, skriver Shifter i en ny artikkel.

Les mer
...

Norges første innendørs skihall åpnes snart

SNØ på Lørenskog fylles nå med snø. I tillegg til å være en fantastisk arena for snø-lek og -trening, så blir det en kunnskaps og innovasjonsarena med Igloo Innovation i spissen.

Les mer