Norwegian Sport Tech

Norwegian Sport Tech

Hvordan kan idretten og næringslivet gjøre hverandre gode?

Postet av Norwegian Sport Tech den 22. Okt 2020


Norge som idrettsnasjon har en unik posisjon internasjonalt. Som verdens beste vintersportsnasjon oppnår vi høy grad av anerkjennelse og oppmerksomhet, spesielt knyttet til store internasjonale arrangementer. Hvordan kan idretten og næringsliv gjøre hverandre gode? Velkommen til et av årets viktigste næringslivsseminarer, hvor vi driller ned i hvordan norske virksomheter kan lykkes internasjonalt.Norge som idrettsnasjon har en unik posisjon internasjonalt. Som verdens beste vintersportsnasjon oppnår vi høy grad av anerkjennelse og oppmerksomhet, spesielt knyttet til store internasjonale arrangementer. Hvilke muligheter gir idretten norsk næringsliv, og motsatt? Dette er spørsmål vi søker svar på 11. november når Igloo Innovation sammen med Innovasjon Norge, Norwegian Sport Tech og partnere inviterer norsk næringsliv med på et hybrid-seminar og arbeidsverksted for å se på muligheter for nye samarbeidsformer og mulig finansiering av dette. 


Møtet vil åpnes med Jarle Aambø i samtale med idrettspresident Berit Kjøll, og Håkon Haugli som er administrerende direktør i Innovasjon Norge. Åge Skinstad vil lede oss gjennom dagen. Meld deg på i dag - link til mer informasjon og påmelding finnes her.


0 Kommentar

Sports-Tech-satsning finansiert i idretts- og teknologibyen Trondheim

Postet av Norwegian Sport Tech den 22. Okt 2020

Idretts- og teknologibyen Trondheim har unike forutsetninger for å skape et sterkt sportsteknologimiljø. Gjennom en finansiert satsning, vil Norwegian Sport Tech avdeling Trondheim ta initiativ til å videreutvikle et gryende samarbeid mellom byens næringsliv, FoU-miljøer og offentlige aktører som har fokus på friskliv, idrett og anlegg. 

 

 

Denne sports-tech-satsningen vil vi bidra til en samkjørt innsats for å skape varig organisering av sportsteknologi-relatert virksomhet i Trøndelag. Dette har som mål å fremme bedriftssamarbeid og mobilisering av bransjen som har sports- og aktiv helseteknologi som forretningsidé. Det vil være sentralt i arbeidet å styrke Granåsen som en ”smart arena” og en ”living lab”, som Trondheim kommune ønsker å realisere potensialet i.

 

Sammen med Norwegian Sport Tech vil Trondheim kommune og NTNU være sentrale bidragsytere til organiseringen av prosjektet, der vi vil involvere byens næringsliv, idrettsmiljø og friskliv med interesse for sportsteknologi.

 

Takk til Øyvind Sandbakk, Kjell Stellander, Håvard K. Bjor og Bård Benum for samarbeidet som ledet frem til dette prosjektet. 


0 Kommentar

Introduksjonsdag: AR/VR for FoU-miljøer og akademia

Postet av Norwegian Sport Tech den 22. Okt 2020

I samarbeid med VRINN business cluster og Igloo Innovation, arrangerte vi et heldags workshopmøte på Hamar for å introdusere AR/VR og få innspill fra ledende industrielle og akademiske aktører innen området. Møtet ble arrangert for en liten gruppe utvalgte personer fra relevante akademiske- og FoU-miljøer knyttet til idretten. Vi fikk en introduksjon til området, teste VR-oppsett, innlegg med prosjektforslag av Making View og EON Reality Norway, samt besøk i deres Motion Capture Room "Inn MoCap". Vi tror dette har vært med på å gi inspirasjon og innsikt i XR-feltet, og gleder oss til å se fremtidige resultater i form av konkrete samarbeid og prosjekter.I tillegg ser vi frem til videre samarbeid med VRINN for fokus rettet mot dette området.


0 Kommentar

Powered by: Bloc