Hvordan kan idretten og næringslivet gjøre hverandre gode?

Postet av Norwegian Sport Tech den 22. Okt 2020


Norge som idrettsnasjon har en unik posisjon internasjonalt. Som verdens beste vintersportsnasjon oppnår vi høy grad av anerkjennelse og oppmerksomhet, spesielt knyttet til store internasjonale arrangementer. Hvordan kan idretten og næringsliv gjøre hverandre gode? Velkommen til et av årets viktigste næringslivsseminarer, hvor vi driller ned i hvordan norske virksomheter kan lykkes internasjonalt.Norge som idrettsnasjon har en unik posisjon internasjonalt. Som verdens beste vintersportsnasjon oppnår vi høy grad av anerkjennelse og oppmerksomhet, spesielt knyttet til store internasjonale arrangementer. Hvilke muligheter gir idretten norsk næringsliv, og motsatt? Dette er spørsmål vi søker svar på 11. november når Igloo Innovation sammen med Innovasjon Norge, Norwegian Sport Tech og partnere inviterer norsk næringsliv med på et hybrid-seminar og arbeidsverksted for å se på muligheter for nye samarbeidsformer og mulig finansiering av dette. 


Møtet vil åpnes med Jarle Aambø i samtale med idrettspresident Berit Kjøll, og Håkon Haugli som er administrerende direktør i Innovasjon Norge. Åge Skinstad vil lede oss gjennom dagen. Meld deg på i dag - link til mer informasjon og påmelding finnes her.Sports-Tech-satsning finansiert i idretts- og teknologibyen Trondheim

Postet av Norwegian Sport Tech den 22. Okt 2020

Idretts- og teknologibyen Trondheim har unike forutsetninger for å skape et sterkt sportsteknologimiljø. Gjennom en finansiert satsning, vil Norwegian Sport Tech avdeling Trondheim ta initiativ til å videreutvikle et gryende samarbeid mellom byens næringsliv, FoU-miljøer og offentlige aktører som har fokus på friskliv, idrett og anlegg. 

 

 

Denne sports-tech-satsningen vil vi bidra til en samkjørt innsats for å skape varig organisering av sportsteknologi-relatert virksomhet i Trøndelag. Dette har som mål å fremme bedriftssamarbeid og mobilisering av bransjen som har sports- og aktiv helseteknologi som forretningsidé. Det vil være sentralt i arbeidet å styrke Granåsen som en ”smart arena” og en ”living lab”, som Trondheim kommune ønsker å realisere potensialet i.

 

Sammen med Norwegian Sport Tech vil Trondheim kommune og NTNU være sentrale bidragsytere til organiseringen av prosjektet, der vi vil involvere byens næringsliv, idrettsmiljø og friskliv med interesse for sportsteknologi.

 

Takk til Øyvind Sandbakk, Kjell Stellander, Håvard K. Bjor og Bård Benum for samarbeidet som ledet frem til dette prosjektet. Introduksjonsdag: AR/VR for FoU-miljøer og akademia

Postet av Norwegian Sport Tech den 22. Okt 2020

I samarbeid med VRINN business cluster og Igloo Innovation, arrangerte vi et heldags workshopmøte på Hamar for å introdusere AR/VR og få innspill fra ledende industrielle og akademiske aktører innen området. Møtet ble arrangert for en liten gruppe utvalgte personer fra relevante akademiske- og FoU-miljøer knyttet til idretten. Vi fikk en introduksjon til området, teste VR-oppsett, innlegg med prosjektforslag av Making View og EON Reality Norway, samt besøk i deres Motion Capture Room "Inn MoCap". Vi tror dette har vært med på å gi inspirasjon og innsikt i XR-feltet, og gleder oss til å se fremtidige resultater i form av konkrete samarbeid og prosjekter.I tillegg ser vi frem til videre samarbeid med VRINN for fokus rettet mot dette området.Introduksjon til AR/VR

Postet av Norwegian Sport Tech den 13. Sep 2020


I samarbeid med Igloo Innovation, så inviterer Norwegian Sport Tech utvalgte representanter fra akademia til å delta på en dags introduksjon til AR/VR relatert til idretten. Workshopen vil bli arrangert 16. september i samarbeid med VRINN.


Introduksjonen til møtet vil bli streamet direkte fra Hamar, hvor VRINN-leder Håvard Røste setter ord og bilder på «XR-revolusjonen». Bli med på streamen onsdag 16. september kl. 10:00 – 10:30 på Teams. Trykk på «Join Microsoft Teams Meeting”-linken når møtet starter. Møtet er åpent for alle medlemmer. 


Join Microsoft Teams Meeting


Vi ser frem til å kunne sette dette temaet på dagsorden i en serie møter i tiden som kommer for et bredere spekter av våre medlemmer.Nytt styremedlem i NST - Rasmus Thunem

Postet av Norwegian Sport Tech den 10. Sep 2020


Vi er glade for å ha fått med oss et nytt styremedlem i Norwegian Sport Tech, Rasmus Thunem.


Rasmus Thunem er student ved NTNUs Entreprenørskole. Han har bakgrunn som fysioterapeut og har derfra utviklet en interesse for innovasjon og entreprenørskap. Det har resultert i oppstart av to selskaper , derunder Apiir, som er et sport-tech-selskap  som jobber med skadeforebyggende teknologi for korsbåndskader. 


Han er i tillegg aktiv i studentmiljøet og leder NTNU Spark.


Rasmus vil i styresammenheng ha et ekstra fokus rettet mot studentemiljøet i Trondheim, og Midt-Norge som område.
Nordic Winter Sports Conference 2020 - digital konferanse

Postet av Norwegian Sport Tech den 10. Sep 2020


Norwegian Sport Tech er nå strategisk samarbeidspartner med Nordic Winter Sports Conference 2020, og inviterer våre medlemmer til to spennende dager 01. og 02. oktober.

 

Påmelding gjøres via denne linken: https://www.nordicwintersportsconference.com/

 

Medlemmer av Norwegian Sport Tech får delta til studentpris kr. 200,- (normalpris kr. 500,-). Meld deg på som student!Søker studentrepresentant til Norges råeste verv knyttet til idrett og teknologi

Postet av Norwegian Sport Tech den 9. Jul 2020


Norwegian Sport Tech er en ny nettverksorganisasjon som samler bedrifter, organisasjoner og idretten med interesse for sportsteknologi. Vi skaper arenaer for nettverk, deling og innsikt, og vi legger til rette for økt verdiskapning for medlemmene. I tillegg skal vi sette sportsteknologi på kartet!

  

NST ble stiftet i 2019, og er del av en internasjonal trend der interesse rundt sportsteknologi blir formalisert og organisert. Nettverkets styre består i dag av tidligere toppidrettssjef Jarle Aambø, professor ved NTNU Senter for Toppidrettsforskning Øyvind Sandbakk, Lilli Oftstad som har vært sentral i sport-tech miljøet i en årrekke og Håvard K. Bjor som er en serie-gründer med virksomheter innen sportsteknologi.

 

Vi søker nå en studentrepresentant til styret som kan engasjere studentene i vårt arbeid med sportsteknologi, og som ellers ønsker å ta del i den ordinære styrejobben.

 

Vi ser etter en kandidat som 

 • er spesielt interessert i idrett
 • har interesse for teknologi
 • har godt nettverk blant studentene
 • har vært engasjert i studentorganisasjonslivet

 

Vervet vil bestå i 

 • å engasjere og holde kontakten opp mot relevante studentmiljøer nasjonalt
 • å bidra til å utvikle organisasjonen nasjonalt
 • å bidra i forbindelse med gjennomføring av evenementer og prosjekter
 • ordinært styrearbeid

 

Du vil kunne ta del i utviklingen av en spennende organisasjon som har fremtiden foran seg, og danne nettverk med sentrale personer fra idretten, næringslivet og akademia. Vervet er ideelt og vil ikke ibefatte godtgjørelse.

 

Interesserte kandidater bes sende inn følgende innen 15. august 2020:

 • En 1-minutters video som beskriver motivasjonen din for å ta del i styret
 • Et kort motivasjonsbrev
 • CV

 Dette sendes til havard@norwegiansporttech.com.

 

Ved spørsmål, vennligst kontakt styreleder Håvard Bjor. På email havard@norwegiansporttech.com eller telefon 92095991.Unntakstilstand og avlyste arrangementer

Postet av Norwegian Sport Tech den 23. Mar 2020


Grunnet den nåværende situasjonen med Corona-viruset og de restriksjoner det medfører er vi nødt til å avlyse de planlagte arrangementene den kommende tiden. Det er selvfølgelig leit men vi håper at alle nå bidrar der de kan for at situasjonen skal normalisere seg så raskt som mulig.

Aktivitetskalenderen vil oppdateres fortløpende når nye arrangementer er på plass og situasjonen er mer avklart. 


Enn så lenge vil vi anbefale deg å følge med på vår hjemmeside i tiden som kommer. Der vil vi presentere deg for våre medlemmer og bedrifter, deres teknologi, filosofi, ambisjoner og mye mer.

Stay tuned og stay safe!Verdens råeste innendørsarena for snøsport åpnet utenfor Oslo

Postet av Norwegian Sport Tech den 19. Feb 2020Det var en storstilt åpning for en måned siden, med ordfører som klippet snoren, Petter Northug som hadde langrenns-økt med besøkende og diverse aktiviteter gjennom dagen. To uker senere var det offisiell åpning med inviterte gjester og politikere, der Statsminister Erna Solberg hadde gleden av å åpne hallen.


Hallen inneholder en 520 meter lang hovedtrase, en racingtrase, en park, bigjump og barneområde. Den tilstøtende bygningen inneholder kontorlokaler, der Igloo Innovation har en kunnskaps- og innovasjonshub som samler idretten, akademia og næring knyttet til idrett og helse. I dag har de 36 medlemmer.


Gjennom Igloo Innovation gjøres prosjekter i hallen, både innen testing og forskning. Norges Idrettshøgskole har gjort de første befaringene i forbindelse med et doktorgradsprosjekt som skal startes i hallen i juni. 


Norwegian Sport Tech har tatt plass inn i Igloo Innovation sine lokaler, og har også invitert med sin Nordiske partner. Dette er et naturlig sted å ha tilhold, og vi vil jobbe for flere huber der idrett, akademia og næring samles for felles verdiskapning over det ganske land, der det er naturlig.


Hallen som har en arkitektonisk utforming som en isbre, som henger ned åsen der den ligger i Lørenskog, er en høyteknologisk hall med infrastruktur som er tilrettelagt for alt hva man kan tenke av tilstelninger, tv-overføringer og bruk av høyteknologisk utstyr.
Mer infomasjon om SNØ: https://snooslo.no/

Mer informasjon om Igloo Innovation: https://iglooinnovation.no/

Verdens råeste innendørsarena for snøsport åpnet utenfor Oslo

Postet av Norwegian Sport Tech den 19. Feb 2020


Det var en storstilt åpning for en måned siden, med ordfører som klippet snoren, Petter Northug som hadde langrenns-økt med besøkende og diverse aktiviteter gjennom dagen. To uker senere var det offisiell åpning med inviterte gjester og politikere, der Statsminister Erna Solberg hadde gleden av å åpne hallen.


Hallen inneholder en 520 meter lang hovedtrase, en racingtrase, en park, bigjump og barneområde. Den tilstøtende bygningen inneholder kontorlokaler, der Igloo Innovation har en kunnskaps- og innovasjonshub som samler idretten, akademia og næring knyttet til idrett og helse. I dag har de 36 medlemmer.


Gjennom Igloo Innovation gjøres prosjekter i hallen, både innen testing og forskning. Norges Idrettshøgskole har gjort de første befaringene i forbindelse med et doktorgradsprosjekt som skal startes i hallen i juni. 


Norwegian Sport Tech har tatt plass inn i Igloo Innovation sine lokaler, og har også invitert med sin Nordiske partner. Dette er et naturlig sted å ha tilhold, og vi vil jobbe for flere huber der idrett, akademia og næring samles for felles verdiskapning over det ganske land, der det er naturlig.


Hallen som har en arkitektonisk utforming som en isbre, som henger ned åsen der den ligger i Lørenskog, er en høyteknologisk hall med infrastruktur som er tilrettelagt for alt hva man kan tenke av tilstelninger, tv-overføringer og bruk av høyteknologisk utstyr.


Mer infomasjon om SNØ: https://snooslo.no/

Mer informasjon om Igloo Innovation: https://iglooinnovation.no/