Åpner for søknad om medlemskap i Norwegian Sport Tech

Postet av Norwegian Sport Tech den 13. Des 2019Et medlemskap i Norwegian Sport Tech gir tilgang til et godt nettverk, eksklusive arrangementer, mulighet til å holde seg oppdatert, mulighet til å posisjonere seg og øke synlighet på bedrift/produkt i markedet, samt mulighet til å møte potensielle kunder, partnere, investorer etc. Nettverket vil være med å sette retningen for norsk sportsteknologi, og være i spydspissen for norsk sportsteknologi.

Vi vil jobbe med å styrke nettverket og dets posisjon, øke antallet fysiske sport-tech hubs og samarbeide internasjonalt med lignende organisasjoner. 

Nettverket er landsdekkende, og skal fange opp en bredest mulig del av aktørene som jobber inn under den brede definisjonen av sportsteknologi. Norwegian Sport Tech har følgende kriterier for medlemskap:
•  Enkeltpersoner over 16 år som er aktive brukere av sportsteknologi
•  Bedrifter og organisasjoner med profesjonell kobling til utvikling eller bruk av sportsteknolog
•  Medlemskontingent: 600,- NOK/år (50% rabatt for studenter)


Om du mener dette er av interesse, så kan du søke om medlemskap her:


Felles ambisjoner, mål og strategi

Postet av Norwegian Sport Tech den 29. Nov 2019


Bedriftsnettverkets strategi vil være å gjøre nytte av de muligheter som OL i 2022 i Beijing åpner opp for. Dette vil kunne gi markedsmuligheter for sportsindustrien fra Norge, som spenner fra (1) teknologi som retter seg mot toppidrett til (2) initiativ fra kinesiske myndigheter om å få det brede lag av Kinesere i økt aktivitet som tiltak for forebyggende helse. 

 

Som en første del av handlingsplanen er det satt opp å spisse innhold og innretning som del av en felles forretningsplan knyttet til å rette seg med en felles satsning mot det kinesiske markedet.Markeds-og vekstpotensialet i Kina

Postet av Norwegian Sport Tech den 29. Nov 2019

Med vinter-OL i Beijing som underliggende faktor, så snakker vi delvis om fokus rettet mot relatert til vinteridrett, men også tilknyttede folkehelseinitiativ. 

 

Kina har store ambisjoner om å utvikle seg som vinteridrettsnasjon. Målet er å engasjere 300 millioner kinesere til å prøve ski. Det skal satses stort både på bredde og topp. Det kinesiske vintersportsmarkedet viser 20% årlig vekst og Kinas vintersportsindustri forventes å nå 600 milliarder RMB i 2020, 1000 milliarder RMB i 2025. I denne sammenheng er det iver etter å kunne tilby relevant utstyr, noe også representanter hos Innovasjon Norge bekrefter.

 

Nettverket ønsker å gjøre nytte av aktiviteter, tiltak og kompetanse som Innovasjon Norge og andre aktører som det er naturlig å samarbeide med.Bedriftenes felles utfordringer

Postet av Norwegian Sport Tech den 29. Nov 2019

Det er en felles oppfatning at et felles initiativ vil gjøre det enklere både å treffe riktige personer i riktige organisasjoner for salg og partnerskap, i tillegg til at kostnaden ved inntreden vil bli lavere enn å gjennomføre det på egen hånd.


Kina preges av et tydelig hierarki, og organiserte turer som bruker opparbeidede nettverk på høyere plan som et utgangspunkt, vil ha større sjanse med å kunne lykkes med verdiskapningsmålene. Dette vil være enklere gjennom et organisert nettverk, enn for en enkelbedrift på egenhånd.

 

Bedriftene har et kunnskapsbehov knyttet til å gjøre forretning i Kina. Kulturutfordringene må adresseres riktig, og det er viktig at virksomhetene har en forståelse for hvordan ulike forhold fungerer i Kina. Kulturell innføring for virksomhetenes representanter er derfor essensiell for å kunne få gjennomslag.

 

Internasjonal sportsindustri er et krevende marked med høy internasjonaliseringsgrad, høy innovasjonsgrad. Et nettverk vil kunne bidra til å kunne navigere smart for å få internasjonalt gjennomslag, gjennom riktige partnerskap og kundebesøk.Bakgrunnen for og målsetningen med nettverks-samarbeidet

Postet av Norwegian Sport Tech den 29. Nov 2019

En vitalisering av sport-tech-selskapene gjennom et bedriftsnettverk, vil styrke konkurransekraft hos aktørene og internasjonalisering, gjennom å utnytte det naturlige fellesskapet som nettverket gir. Bedriftsnettverket vil kunne bidra til vesentlig økt verdiskapning og arbeidsplasser i Norge.

 

8 selskaper, som er en blanding av modne selskaper og startups, er gått sammen om å danne dette bedriftsnettverksinitiativet. I tillegg tilkommer NTNU som akademisk institusjon i en partner-rolle.

 

Handlingsplanen til nettverket skal bidra til opplæring om markedet, bedriftsbesøk, utvikling av en delingskultur i nettverket og internasjonalisering. I forkant av dette vil nettverket konsolidere seg og spisse retningen.Hvorfor har Norge en viktig rolle å spille som i det som skjer i sportsindustrien i Kina?

Postet av Norwegian Sport Tech den 29. Nov 2019

Bilde: Bård Basberg/Loen Skylift


Vi har en sports-tech-historie hvor vi hele veien har beveget oss i front. Et eksempel er birkebeinernes flukt fra Baglerne med kongssønnen Håkon Håkonsson over fjellet til Nidaros - på det som dengang var moderne treski med skinnremmer som bindinger. Utviklingen av bindingene har hele tiden vært i en utvikling, og Norge har vært i front. I dag har man bindinger fra Rottefella som justeres automatisk frem og tilbake i fart, for å skape optimale forhold for gli og feste. Løsningen er i dag gjort i samarbeid med et svensk sensor-selskap, et samarbeid som sannsynligvis ville vært gjort med et norsk selskap om de norske sensorselskapene innen sport-tech hadde vært mer synlige for Rottefella.

 

Vi har sports-kulturen. Det handler om grasrotens viktighet, og (1) hvordan organiseringen og dugnaden spiller en utrolig viktig rolle både for “performance”, eksempelvis antall medaljer som tas i VM og OL, og (2) folkehelsen, som kommer gjennom interessen for sport og fritid som dyrkes fra barndommen. Idretten blir jo ofte referert til som norges største folkebevegelse, og det har stor verdi å opprettholde og styrke dette for folkehelsens skyld.

 

Til tross for at vi er verdens mest digitale land, så har vi falt bakpå når det gjelder å stimulere til et økosystem for å bli ledende på sports-teknologi. Med teknologiens inntreden i alt, så bør Norge ut fra (1) historie, (2) kultur, (3) den fremvoksende underskogen av sport-tech selskaper og (4) de folkehelsegevinstene vi kan få fra en aktiv befolkning, så bør vi ta en sterk posisjon hva gjelder sportsteknologi. Stimulering gjennom et nettverk som åpner opp for klyngeeffekter kan være avgjørende for å lykkes for både startups og modne virksomheter innen dette feltet.Protokoll fra styremøte 09.10.2019

Postet av Norwegian Sport Tech den 27. Nov 2019

Protokoll styremøte 09.10.2019.pdfProtokoll fra styremøte 12.09.2019

Postet av Norwegian Sport Tech den 27. Nov 2019

Protokoll styremøte 12.09.2019.pdfProtokoll fra styremøte 27.06.2019

Postet av Norwegian Sport Tech den 27. Nov 2019

Protokoll styremøte 27.06.2019.pdfIdrettsutøvere og NIH-studenter fikk innsikt i entreprenørskap

Postet av Norwegian Sport Tech den 26. Nov 2019

Møtet samlet tidligere og eksisterende gründere med en idrettsbakgrunn til å fortelle om deres gründer-reiser og deres refleksjoner knyttet til det å starte opp som tidligere idrettsutøver. Det ble et inspirerende møte.


Håvard K. Bjor ga innsikt i hans reise, generell innsikt i det å starte opp virksomhet, og oppstartsråd.


Nils Haga fra Kjeller Innovasjon ga innsikt om hvordan de jobber med innovasjon og oppstartsselskaper, og hvordan de kan koble på engasjerte gründerspirer på spennende prosjekter.


Abdi Guleed fra sport-tech-selskapet IKSEED ga en inspirerende historie om hans reise fra å være utøver på høyt nivå til å bli gründer. 


Erlend Stokke fra Talented fortalte om hans historie som idrettsutøver, grunder og konsulent, og hans refleksjoner knyttet til at utøvere kan ha et spesielt utgangspunkt for å bli gründer.


Monti Hatfield avsluttet møtet med sterke konsept-pitcher, hvor han søkte partnere for å kommersialisere konseptene og teknologiene han har utviklet. 


Alle ble deretter invitert til en eksklusiv omvisning i SNØ, verdens råeste helårsarena for snøopplevelser, med daglig leder Morten Dybdahl. De hadde startet produksjon av snø, og de hadde fått opp lerreter på veggene av norsk fjellheim. Det tegnet et bilde av hvilken fantastisk hall som er under oppføring.Et vordende sportsteknologi-sentrum i Trondheim

Postet av Norwegian Sport Tech den 26. Nov 2019

NTNU Toppidrettsforskning, Olympiatoppen og noen sentrale Trondheimsbedrifter ble invitert til samtaler om det kan utvikles et sterkt samlende sportsteknologimiljø sammen i Trondheim. Innendørs på Jessheim og utendørs i Granåsen? Kan det skapes et utviklende samspill mellom forskning, idrett og næringsliv? Kan det tilrettelegges for fysiske møteplasser, eller en fysisk hub som samler alle de ulike miljøene? Hvordan kan finansiering bidra, og fra hvilke kilder kan vi finne finansiering? Hvordan kan Trondheims sports-teknologi-virksomheter ta del i næringsmuligheter gjennom interessen i vintersport i Kina som etableres opp mot OL 2022 i Beijing?


Middagen viste stort engasjement og entusiasme, og Norwegian Sport Tech håper møtet kan være et av flere tiltak for å drive Trondheim mot å bli det sentrale stedet for sportsteknologi som det har forutsetninger for. Dette vil følges opp, og engasjementet skal tas vare på. Interesserte inviteres til å ta kontakt på havard@norwegiansporttech.com.Styremøteprotokoller

Postet av Norwegian Sport Tech den 6. Nov 2019

Protokoll styremøte 09.10.2019.pdf

Protokoll styremøte 12.09.2019.pdf

Protokoll styremøte 27.06.2019.pdfNorwegian Sport Tech med lukket Facebook-gruppe med 219 medlemmer

Postet av Norwegian Sport Tech den 3. Nov 2019


Norwegian Sport Tech
Private group · 219 members
Join Group
Norwegian Sport Tech er nettverksorganisasjonen for sportsteknologi i Norge. Den er startet for at tilbydere og interesserte i sportsteknologi kan fin...
 


Norwegian Sport Tech tilstede på World Winter Sport Expo 19

Postet av Norwegian Sport Tech den 3. Nov 2019


Deltakelsen på World Winter Sport Expo ble gjort for å bistå norske virksomheter i sportsindustrien som har en strategisk satsning rettet mot Kina.


Vi var tilstede på den Norske paviljongen, og gjennomførte mange møter med representanter for kinesiske selskaper og offentlige organisasjoner. Det ble opprettet mange kontakter som blir videreformidlet selskapene. I tillegg ble det gjort presentasjoner felles for selskapene BRAV, IDT og Rollersafe, hvor temaet var "Go Roller Skiing - Ultimate Preparation For Winter Season".


Vi ser frem til deltakelse på samme Expo i 2020, hvor vi vil være ytterligere forberedt for å øke verdiskapnings-utfallet.
IKSEED har offentliggjort samarbeidet med EVO

Postet av Norwegian Sport Tech den 3. Nov 2019


IKSEED hjelper treningsbransjen med å beholde sine medlemmer, - blant annet EVO som de akkurat offentliggjorde samarbeid med. 


Til t-i.no sier administrerende direktør Morten Hellevang i EVO:

– "Etter at appen ble rullet ut blant medlemmene på EVO Sjølyst har vi sett en økning i aktivitet på senteret noe vi er veldig fornøyde med. Og innsikten viser også cirka 20 prosent daglig aktivitet i og utenfor sentret."


Les hele intervjuet som t-i.no gjorde i forbindelse med lanseringen av samarbeidet med EVO her.En uke til lansering for SportIn Global

Postet av Norwegian Sport Tech den 3. Nov 2019SportIn Global, med tilhold i Molde, nærmer seg lansering av en sosial rekrutteringsplatform for sportsindustrien.


Vi gleder oss til å se hva de kommer med under lanseringen.


For de som har abonnement hos Schibsted, så kan man lese en artikkel med intervju av CEO Ole Martin Vebenstad hos rbnett.no
SHIFTER: Norsk tennis-tech imponerte under US Open: Men snart går SevenSix tom for penger

Postet av Norwegian Sport Tech den 3. Nov 2019


I artikkelen i Shifter sier gründer Trond Kittelsen i SevenSix at sporttech er fortsatt nytt, og havner litt utenfor.

– Vi mangler det finansielle nettverket på området her til lands. Det finnes ikke spesifiserte programmer for sporttech her, eller i resten av Norden. Det gjør det veldig vanskelig for norske sporttech-startups på engel- og pre-revenue-stadiet, sier Kittelsen

Les hele artikkelen her.Norges første innendørs skihall åpnes snart

Postet av Norwegian Sport Tech den 3. Nov 2019


TV2 var på besøk med God Morgen Norge. Se innslaget her.